Uvjeti korištenja

QUEEN STELA d.o.o., upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem poslovnog subjekta MBS: 070035623, OIB: 87507518519 (dalje u tekstu: QUEEN STELA d.o.o.) čini podatke sadržane na ovoj web stranici dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe te kontinuirano radi na osiguranju  točnosti i redovitosti ažuriranja objavljenih informacija.

Ovaj informacijski resurs dio je nastojanja QUEEN STELA d.o.o. da se s klijentima i potencijalnim klijentima kao korisnicima istog uspostavi otvorena i kvalitetna komunikacija. Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način korisnicima dati kvalitetne i precizne informacije iz djelokruga rada QUEEN STELA d.o.o.

QUEEN STELA d.o.o. se obvezuje poštivati privatnost korisnika te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo temeljem važećih zakonskih propisa kao što su: Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o najmu stanova, Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i drugi važeći zakonski propisi.

Prikupljene informacije QUEEN STELA d.o.o. neće dijeliti s trećim stranama, osim u slučajevima propisanim zakonima.
Više o pravima u vezi obrade osobnih podataka možete pročitati u Izjavi o privatnost na ovoj poveznici.

QUEEN STELA d.o.o. nastoji da sve ovdje objavljene informacije budu točne i potpune u svakom trenutku, no s obzirom na učestalost izmjene informacija te kratkoću rokova za objavu, moguće su pogreške. QUEEN STELA d.o.o. pridržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave.

Iz tog razloga ponovno naglašavamo da su sve ovdje objavljene informacije isključivo informativnog značaja, a za sve druge svrhe potrebno se obratiti izravno u sjedište QUEEN STELA d.o.o. na adresi Pavlinska 5, 42000 Varaždin gdje se mogu dobiti savjeti prilagođeni vašoj konkretnoj situaciji i potrebi.

Informacije dostupne na web stranicama QUEEN STELA d.o.o. ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te ste kao posjetitelj stranica suglasni kako ove stranice i QUEEN STELA d.o.o. ne smatrate odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

Neovlašteni pokušaj izmjene podataka u sustavu, zanemarivanje sigurnosnih postavki ili njihovo zaobilaženje, odnosno korištenje sustava suprotno njegovoj namjeni, strogo je zabranjeno.

QUEEN STELA d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti  koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

QUEEN STELA d.o.o. nastoji održati sve funkcionalnosti web stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice.

Korištenjem sadržaja web stranice QUEEN STELA d.o.o. smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo u nekomercijalne svrhe, za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.