Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 8., stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) obavještavamo potrošače, naše cijenjene klijente, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dati u pismenom obliku osobno u našem uredu, putem pošte na adresu:

QUEEN STELA d.o.o. za trgovinu, usluge, savjetovanje, organizaciju i upravljanje
PAVLINSKA 5, 42 000 VARAŽDIN

putem elektroničke pošte na e-mail: info@queenstela-nekretnine.hr

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.

QUEEN STELA d.o.o.
Sanja Majnić
direktor