About us

QUEEN STELA nekretnine je agencija specijalizirana za promet nekretnina.

U sklopu agencije posluje tim educiranih agenata s položenim stručnim ispitom za agenta posredovanja u prometu nekretnina kod Hrvatske gospodarske komore.

 Naši agenti prate klijenta od prvog kontakta, same prezentacije nekretnine, savjeta, pa sve do trenutka primopredaje iste novom vlasniku.

Imamo kvalitetnu suradnja sa odvjetničkim, javnobilježničkim uredima, ovlaštenim sudskim vještacima, procjeniteljima i ovlaštenim energetskim certifikatorima.

Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina QUEEN STELA d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5 ,
 OIB: 87507518519, MB: 07003562, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-330-01/19-01/412, UR. BROJ: 526-05-01-01/2-19-2 je licencirani posrednik u prometu nekretnina, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem upisa 201/2019 od 09.12.2019. godine.

Našim klijentima jamčimo sigurnost u procesu kupoprodaje nekretnine.
Pružamo Vam usluge kako na hrvatskom tako i na slovenskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Vaša nekretnina, naš posao! Kupoprodaja bez stresa!

Razmišljate li o kupnji, prodaji ili najmu nekretnine pravi odabir za Vas su
QUEEN STELA nekretnine.


NAŠ FOKUS:
Zadovoljni klijenti.

NAŠA VIZIJA:
Partnerski odnos s klijentima.

NAŠE KVALITETE:
Profesionalnost                                                                    
Predanost                                                                            
Odgovornost
Strast
Poštovanje

KONTAKT:
099/240-699,  042/320-991